Trong Let Loose, sự kiện đầu tiên của Apple về phần cứng diễn ra năm nay, Apple sẽ giới thiệu […]